erzurum-suni-gubre

Gübreleme İle Toprağınızın Kalitesini Artırın

erzurum-gubre-dogal-suni

GÜBRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ekilen toprağın verim alabilmesi ve ürünlerin gelişmesinde gerekli olan doğal yada kimyasal malzemelere gübre adı verilmektedir. Gübreler ekilen toprağın en verimli şekilde mahsul vermesine yardımcı olur. Gübreler Yapay gübre, Doğal gübre, olarak ikiye ayrılmaktadır.

  • Yapay gübre,
  • Doğal gübre,
olarak ikiye ayrılmaktadır.Tarımsal alanda gelişme ve büyüme sağlanabilmesi için ekim yapılan toprağın gübrelenmesi gerekmektedir.

Toprak Verimi İçin Gübre

erzurum-gubre

Toprağınızın Kalitesini Artırın

Gübrenin bir bitkinin yetişebilmesinde önemli ve büyük bir etkisi vardır. Gübre atılan topraktan %100 verim alabiliriz. Fakat gübre kullanmadan ürün yetiştiriciliği yaparsak ürünlerimizde yeterli ve istediğimiz büyümeyi sağlayamayabiliriz. Tarımsal faaliyetlerde çiftçiler, hangi gübrenin daha kaliteli, hangisinin daha ucuz ve uygun maliyetli olduğunu araştırmaları gerekmektedir. Her markayı araştırıp fiyatlar ve detaylı bilgiler alarak hepsini birbiriyle karşılaştırmalı yetiştireceği ürünün cinsine göre hangisi en uygun ise onu seçmelidir.

suni-kimyasal-gubre

Kimyasal-Suni Gübre

Azotlu gübreler,amonyum ve nitrat içeren bileşenlerden oluşturulan bir gübre çeşididir.
Potasyumlu gübreler,odun külü ve doğal potasyum tozlarından oluşturulan bu gübre çeşidi, suda çözülmesi daha kolay olduğundan işlenmesi de aynı oranda kolay olan bir gübre çeşididir. Fakat diğer gübrelere göre daha az tercih edilir.
Kalsiyumlu gübreler ,kireç taşının öğütülmüşünden elde edilen bir gübredir. Kalsiyum eksikliği olan toprak çeşitlerinde daha çok kullanılmaktadır.
Fosfatlı gübreler,hayvan kemiklerinden ve doğal fosfatlardan elde edilir.

doga-gubre

Doğal Gübre

Doğal gübreler ile verim alınması toprakta daha geç işlenmesi sebebi ile daha kolay olmaktadır.
Toprağı düzeltme özelliği de bulunan bu gübre çeşidi genelde köy yerlerinde fazlaca kullanılmaktadır.
İnsanlar doğal gübre şansını kullanarak gerekmedikçe gübreye para harcamak zorunda kalmıyorlar.